Jaké nabízíme konstrukce domů

 

 

Difúzně uzavřené konstrukční systémy dřevostaveb

Difúzně uzavřená konstrukce typ I

Difúzně uzavřené konstrukční systémy dřevostaveb využívají principu, kdy se zcela zabrání vnikání vlhkosti (tj.směsi vzduchu a vodních par) do obvodové konstrukce stavby a tím se znemožní vznik kondenzace v tepelně izolační vrstvě a následné degradaci tepelně izolačních vlastností.

Zábranou pro vnikání vlhkosti je vždy vrstva s vysokým difúzním odporem (μ) nejčastěji PE fólie, nebo hliníková fólie, která je vložená co nejblíže k vnitřní straně konstrukce. Více o difúzně uzavřených systémech najdete v článcích na našem webu, nebo přímo od našich zástupců.
 

Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického domu-typ #1
Obrázek-řezu difúzně uzavřenou konstrukcí 

Skladba difúzně uzavřené konstrukce
 

 • Organická omítka STOLIT K zrno 2mm
 • Armat STO s armovací tkaninou Vertex
 • Polystyren EPS 70F 100mm
 • OSB deska ECO 15mm
 • Minerální izolace ISOVER UNI 140mm
 • KVH dřevěné profily 140mm
 • OSB deska ECO 15mm
 • Parozábrana-fólie s vysokým difúzním odporem
 • Sádrokartonová deska 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=6,67 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,149 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=283 mm
 • Způsob montáže-panelová
 • Energetická třída-nízkoenergetická 

 

Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického domu-typ #2
Obrázek-difúzně uzavřená konstrukce typu II  

Skladba difúzně uzavřené konstrukce
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Polystyren EPS F70 120mm
 • Sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5mm
 • KVH dřevěné profily 140/60mm
 • Minerální izolace 140mm
 • Parotěsná fólie Isocell AIRSTOP VAP
 • Istalační předstěna z dřev.latí 60x40mm
 • Sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5mm
 • Malba
   
Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=6,58 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,152 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=330 mm
 • Způsob montáže-panelová
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Difúzně uzavřená konstrukce nízkoenergetického domu-typ #3
Obrázek-difúzně uzavřená konstrukce typu III  

Skladba difúzně uzavřené konstrukce
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Sádrovláknitá deska VIDIWALL tl.12mm 
 • Laťování s pasivní vzduchovou mezerou 35mm
 • KVH dřevěné profily 140mm
 • Minerální izolace 140mm
 • Parotěsná fólie s termoreflexním účinkem
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=7,14 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,14 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=400 mm
 • Způsob montáže-letmá (Two by Four)
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Difúzně otevřené konstrukční systémy dřevostaveb

Difúzně otevřené konstrukční systémy dřevostaveb využívají principu, kdy se omezí prostup vlhkosti na určitou úroveň (použitím tzv.parobrzdy-difúzní fólie, popř.OSB desky, s nízkým difúzním odporem μ=100-400) a dalším složením vrstev (které mají nižší difúzní odpor) tak, aby umožňily odvětrání vhkosti směrem do exteriéru, a tím se zamezí kondenzaci uvnitř tepelné izolace. Materiálem na vnější straně je pak místo polystyrenu tvrzená vlna a silikonová omítka. Tento moderní systém tak umožňuje přirozený prostup vlhkosti tzv."dýchání konstrukce".
 

Difúzně otevřená konstrukce nízkoenergetického domu typ #4
Obrázek-difúzně otevřené konstrukce

Skladba difúzně otevřené konstrukce
 

 • Silikonová strukturovaná omítka 1,5-3mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou INTHERMO HFD
 • Dřevovláknitá deska INTHERMO HFD 60mm
 • KVH dřevěné profily 140/60mm
 • Minerální izolace 140mm
 • Parobrzdná fólie Isocell FH
 • Sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5mm
 • Istalační předstěna z dřev.latí 60x40mm
 • Sádrovláknitá deska RIGIDUR 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=4,49 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,213 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=275 mm
 • Způsob montáže-panelová
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Difúzně otevřená konstrukce nízkoenergetického domu typu #5
Difúzně otevřená konstrukce dřevostavby

Skladba difúzně otevřené konstrukce
 

 • Silikátová strukturovaná omítka 1,5-3 mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Dřevovláknitá deska HOFATEX SysTem 100 mm
 • Dřevěné lepené trámy KVH tl.160 mm
 • Minerální izolace KNAUF Diffu tl.160 mm
 • Parobrzdná deska OSB 3 EGGER tl.18 mm
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=6,25 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • také ve variantě U=0,14 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=375 mm
 • Způsob montáže-letmá (Two by Four)
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Difúzně otevřená konstrukce pasivního domu typu #6
Difúzně otevřená konstrukce pasivní dřevostavby

Skladba difúzně otevřené konstrukce
 

 • Silikátová strukturovaná omítka 1,5-3 mm
 • Penetrační nátěr
 • Spodní omítka s armovací síťkou
 • Dřevovláknitá deska HOFATEX SysTem 60 mm
 • Dřevěný skelet tl. 300 mm
  -KVH 60x80+OSB+KVH60x140 mm
 • Minerální izolace tl.300 mm
 • Parobrzdná deska OSB 3 EGGER tl.18 mm
 • Instalační předstěna systém KNAUF-W623
 • Sádrokartonová deska RED GREEN 12,5mm
 • Malba

Parametry pasivní konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=8,33m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,12 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=460 mm
 • Způsob montáže-letmá (Two by Four)
 • Energetická třída-pasivní

 


Zděné konstrukční systémy Porotherm a YTONG

Cihla Porotherm EKO +

Jednovrstvá zděná konstrukce cihly Porotherm EKO + je pravděpodobně nejpoužívanější zděnou konstrukcí u nás. Cihla Porotherm EKO + vyniká zejména ve velmi dobrém tepelném odporu, vysoké pevnosti, akumulaci a nízkým difúzním odporem pro prostup vodních par směrem do exteriéru. Cihly Porotherm EKO + mají také velmi dobré akustické vlastnosti prostupu zvuku a vysokou požární odolnost.

 

Zděná jednovrstvá konstrukce Porotherm EKO + typ #7
Obrázek-jednovrstvé konstrukce Porotherm EKO +

Skladba konstrukce Porotherm EKO +
 

 • Vnější omítka Universal tl.5mm
 • Tepelně izolační omítka Porotherm TO tl.30mm
 • Cihla Porotherm EKO+ 44
 • Vnitřní omítka Universal tl.10mm
 • Malba
   

Skladba ve vertikálním směru od základu
 

 • Stavba založena na hydroizolační a protiradonové fólii Porotherm ZIP-S
 • Zakládací malta Porotherm Profi AM tl.1-4mm
 • Cihla EKO+ 44
 • Mezi cihlami tenkovrstvá malta Porotherm Profi tl.2mm
   
Parametry konstrukce
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=5,0 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,2 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=485 mm
 • Způsob montáže-zděním
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Cihla Porotherm T PROFI

Jednovrstvá zděná konstrukce Porotherm T PROFI je spojením tradičního zděného materiálu s nejvyššími energetickými požadavky dnešní doby.
Cihly T PROFI jsou plněny minerální vatou a mají tak podstatně lepší tepelně izolační vlastnosti než běžné děrové cihly a jsou tak plně srovnatelné s vícevrstvými zděnými systémy.
Cihla Porotherm T PROFI vysoce vyniká v tepelném odporu, tepelné akumulaci, nízkým difúzním odporem pro vodní páry, vysokou pevností, požární odolností a protihlukovými vlastnostmi. 
Cihla Porotherm T PROFI je velmi vhodná pro nízkoenergetické i energeticky pasivní domy.

 

Zděná jednovrstvá konstrukce Porotherm T PROFI typ #8
Obrázek-jednovrstvé konstrukce Porotherm T PROFI

Skladba konstrukce Porotherm T PROFI

 • Vnější omítka Universal tl.5mm
 • Tepelně izolační omítka Porotherm TO tl.30mm
 • Cihla Porotherm T PROFI 425/365mm
 • Vnitřní omítka Universal tl.10mm
 • Malba
   

Skladba ve vertikálním směru od základu

 • Stavba založena na hydroizolační a protiradonové fólii Porotherm ZIP-S
 • Zakládací malta Porotherm Profi AM tl.1-4mm
 • Cihla Porotherm T PROFI 425/365mm
 • Mezi cihlami je tenkovrstvá malta Porotherm T tl.1mm
Parametry konstrukce 
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=6,25 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=470 mm
 • Způsob montáže-zděním
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Zděná konstrukce YTONG Theta 500

YTONG Theta je pórobetonová cihla, vyrábějící se z čistého křemičitého písku, vápna a vody. Pórobetonové cihly YTONG si získaly značnou přízeň pro své vynikající vlastnosti a to jak při samotné výstavbě, tak i pro výborné tepelně izolační a hygienické vlastnosti v interiéru budovy.
Cihly YTONG Theta mají výborné tepelně izolační vlastnosti, protože v pórobetonové struktuře jsou miliony vzduchových pórů, které jsou velmi dobrým tepelným izolantem. Díky maličkým pórům může navíc zdivo YTONG přirozeně "dýchat" a nedochází v něm ke kondenzaci vlhkosti.
Velmi dobrá je také požární odolnost, regulace vlhkosti v interiéru a vynikající akustická vlastnost pórobetonových cihel.
YTONG Theta je velmi vhodným materiálem jak pro nízkoenergetické domy, tak v kombinaci například s Multiporem i pro pasivní stavby.

 

Jednovrstvá zděná konstrukce YTONG Theta 500  typ #9

Obrázek-zděné pórobetonové konstrukce YTONG Theta 500

Skladba YTONG Theta 500

 • Vnější omítka tl.5mm
 • Cihla YTONG Theta tl. 500mm
 • Mezi cihlami zdicí malta tl. 1-3mm
 • Vnitřní omítka tl. 5mm
 • Malba

 

Skladba vertikálně od založení
 

 • Cihla YTONG Theta tl. 500mm
 • Mezi cihlami zdicí malta tl. 1-3mm
 • Podkladní cihla YTONG tl. 375mm
  +izolace XPS 70mm+PS 50mm 
 • Hydroizolace
 • Podkladní beton
 • Lože ze štěrkopísku

Parametry konstrukce 
 
 • Tepelný odpor konstrukce (R)=6,23 m2K/W
 • Součinitel prostupu tepla (U)=0,16 W/m2.K
 • Tloušťka konstrukce=510 mm
 • Způsob montáže-zděním
 • Energetická třída-nízkoenergetická

 

Vzhledem k tomu, že volba typu konstrukce není často úplně jednoduchá a navíc je potřeba ji pojmout poněkud komplexněji, jsme připraveni Vám v tomto poradit a vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy konstrukcí, a jaké to pro Vás bude mít uživatelské výhody a cenové nároky jak na samotnou výstavbu, tak zejména po energetické stránce. Pro více informací prosím volejte +420 777 011 330.

Mešťánek GSERVIS partner naZeleno Správa nemovitostí