Články

Články

Specifikace pro nízkoenergetický dům

Nízkoenergetické domy a jejich specifikace

Současné rodinné domy by měly být v nízkoenergetickém standardu již poměrně časté, to však ještě zdaleka neznamená, že každá novostavba je nízkoenergetická. V tomto článku tak chci stručně zmínit, co rodinný dům kvalifikuje do nízkoenergetického standardu.

Prvním a nejdůležitějším kritériem pro všechny nízkoenergetické rodinné domy je jejich měrná potřeba tepla pro vytápění, která nesmí překročit hodnotu 50kWh/(m2.a). To pro vás znamená, že spotřeba na vytápění rodinného domu nepřekročí jistou "přiměřenou" mez. Celková konečná spotřeba za vytápění domu, je pak závislá na skutečné hodnotě, která se vynásobí vytápěnou plochou. Obvykle je tak spotřeba pro přízemní nízkoenergetický dům od 10.000Kč ročně, s přihlédnutím na vybavení domu např. solárními panely, rekuperací atp., které konečnou spotřebu mohou snížit ještě o třetinu.

Tabulka klasifikace staveb dle měrné potřeby tepla

Další kritéria pro nízkoenergetické rodinné domy jsou již pouze doporučená, zřejmě nejdůležitějším parametrem pak je vzduchotěsnost obvodové obálky domu. Hodnota vzduchotěsnosti obálky domu by neměla překročit hodnotu n50 ≤1,5 h-1 resp. ≤1 h-1 u domů s rekuperačním zařízením. Zkouška vzduchotěsnosti se provádí tzv.Blower Door testem.
U nízkoenergetické stavby by měl být dále omezen vliv tepelných mostů a maximalizován vliv solárních zisků (nemá nic společného se solárními panely, ale především s tepelnými příjmy skrz průsvitné konstrukce jako okna, dveře, světlíky atp.). Velmi se také doporučuje použití obnovitelných zdrojů energií, rekuperace tepla a pokud možno kompaktní tvar celé stavby.

Pridané 24.07.2012 - 21:02

Autor: Nízkoenergetické domy

Přidat hodnocení

Mešťánek GSERVIS partner naZeleno Správa nemovitostí